Pekárna Lučany nad Nisou (Integra H+H)

Plechy Anneliese , perfrované i plné, 580/780 mm.